FAQ - najčastejšie opakované otázky

Najčastejšie otázky

Články s právnou problematikou

Obchodné spoločnosti
Osobný status
Duševné vlastníctvo
Exekúcia - firemné
Exekúcia - osobné

Vyhľadávanie

Najnovšie články

Kúpa nehnuteľností Prevod podielu na pozemkoch v pozemkovom spoločenstve Práce, ktoré nesmú vykonávať niektoré zamestnankyne Dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovný pomer Obchodná zmluva o budúcej zmluve

Podľa tagov

budúca obchodná kúpa (1) pracovný pomer (2) zamestnanie (1) manželstvo (1) BSM (1) bezpodielové spoluvlastníctvo (1) majetok (1) rodina (1) darovanie veci (1) závet (1) testament (1) vydedenie (1) kúpa hnuteľnej veci (1) kúpa auta (1) skladovanie veci (1) vysporiadanie BSM (1) zavkladovanie vecného bremena (1) zavkladovanie prevodu (1) obstaranie predaja veci (1) dohoda o vykonaní práce (1) dohoda o pracovnej činnosti (1) dohoda o brigádnickej práci študentov (1) uschovanie veci (1) preprava nákladu (1) splnomocnenie (2) exekúcia (1) zabezpečenie záväzku (1) rezervácia (1) rezervácia veci (1) zamestnanie dohody (1) tehotná dojčiaca matka (1) pozemkové spoločenstvo (1) podiel (1) predaj (1)

Čo o nás hovoria

reference

Perfektná aplikácia, použiteľná aj pre advokáciu.

Mgr. Slavomír Slávik, advokát, SLAVIK ATTORNEYS
reference

Zrozumiteľné, rýchle, účelné, voľbu neľutujem.

Dopsta, s.r.o.