Osobný status

V rámci tejto kategórie sa nachádzajú dokumenty, používané v správnom konaní na obstáravanie vecí statusového charakteru fyzickej osoby, ako napr. veci štátneho občianstva, zmien mena a priezviska osoby, miesta trvalého pobytu a pod.

Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky

Formulár slúži na vytvorenie žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.

2,99 €
1

Čo o nás hovoria

reference

Jednoduché, prehľadné a hlavne užitočné.

Ing. arch. Igor Skýpala, ATELIER AA S.R.O.
reference

Zrozumiteľné, rýchle, účelné, voľbu neľutujem.

Dopsta, s.r.o.