Duševné vlastníctvo

V rámci tejto kategórie sa nachádzajú dokumenty potrebné pre ochranu tvorivých výsledkov Vašej duševnej činnosti v oblasti podnikania, ako napr. licenčné a autorské zmluvy, Žiadosť o udelenie patentu na vynález a pod.

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - obchod

Formulár slúži na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve medzi podnikateľmi, preto sa spravuje ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ponúkaný formulár je všeobecný, tzn. že označenie a podstatný obsah zmluvy, ktorá sa má v budúcnosti uzavrieť budete musieť do formulára napísať Vy.

 

2,99 €
1