Obchodný register

V rámci tejto kategórie sa nachádzajú dokumenty potrebné na realizáciu zápisu údajov do obchodného registra, ako napr. návrh na návrh na zápis podnikateľa fyzickej osoby do obchodného registra, návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným a pod.

Návrh na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra

Formulár slúži na vytvorenie elektronického návrhu na na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra.  Vytvorený xml dokument môže byť vytlačený prostredníctvom tlačového rozhrania nachádzajúceho sa na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. 

0,00 €
1

Návrh na zapísanie akciovej spoločnosti do obchodného registra

Formulár slúži na vytvorenie elektronického návrhu na zapísanie údajov do obchodného registra. Návrh na zápis do obchodného registra sa musí podať do 90 dní od založenia spoločnosti alebo od doručenia listiny, ktorou sa preukazuje živnostenské alebo iné podnikateľské oprávnenie. Vytvorený dokument je vo formáte xml, ktorý môže byť importovaný do elektronického formuláru Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Vytvorený xml dokument môže byť vytlačený prostredníctvom tlačového rozhrania nachádzajúceho sa na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. 

0,00 €
1

Návrh na zapísanie družstva do obchodného registra

Formulár slúži na vytvorenie elektronického návrhu na zapísanie údajov do obchodného registra. Návrh na zápis do obchodného registra sa musí podať do 90 dní od založenia spoločnosti alebo od doručenia listiny, ktorou sa preukazuje živnostenské alebo iné podnikateľské oprávnenie. Vytvorený dokument je vo formáte xml, ktorý môže byť importovaný do elektronického formuláru Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. Vytvorený xml dokument môže byť vytlačený prostredníctvom tlačového rozhrania nachádzajúceho sa na stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

0,00 €
1