Obchodný register

V rámci tejto kategórie sa nachádzajú dokumenty potrebné na realizáciu zápisu údajov do obchodného registra, ako napr. návrh na návrh na zápis podnikateľa fyzickej osoby do obchodného registra, návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným a pod.

Čo o nás hovoria

reference

Jednoduché, prehľadné a hlavne užitočné.

Ing. arch. Igor Skýpala, ATELIER AA S.R.O.
reference

Perfektná aplikácia, použiteľná aj pre advokáciu.

Mgr. Slavomír Slávik, advokát, SLAVIK ATTORNEYS