Živnosť

V rámci tejto kategórie sú zahrnuté všetky dokumenty vzťahujúce sa k vzniku, zmene a zániku živnostenských oprávnení, ako napr.  ohlásenie voľnej, remeselnej alebo viazanej živnosti, žiadosť o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení a pod..

Čo o nás hovoria

reference

Jednoduché, prehľadné a hlavne užitočné.

Ing. arch. Igor Skýpala, ATELIER AA S.R.O.
reference

Perfektná aplikácia, použiteľná aj pre advokáciu.

Mgr. Slavomír Slávik, advokát, SLAVIK ATTORNEYS