Dedičstvo

Smrť v rodine je jednou z najstresujúcejších udalostí v živote človeka. Okrem negatívnych citových dopadov je s ňou spojený komplikovaný proces vysporiadania majetku nebohej osoby, dedičské konanie. V rámci kategórie dedičstvo nájdete súbor dokumentov, ktoré Vám pomôžu absolvovať tento neľahký proces.

Odvolanie závetu

Odvolanie závetu je jedným zo spôsobou zrušenia predchádazjúceho závetu poručiteľa Pri odvolaní závetu ide o jednostranný právny úkon poručiteľa, ktorým zrušuje právne účinky svojho predchádzajúceho prejavu vôle pre prípad smrti. Pre tento právny úkon sa vyžaduje forma, aká sa podľa zákona vyžaduje pre závet, ktorý sa odvoláva. Tento formulár slúži na vytvorenie odvolania alografného závetu poručiteľa, to je závetu spísaného poručiteľom inak ako vlastnou rukou. Odvolanie závetu musí rovnako ako alografný závet byť podpísaný pred zákonom stanoveným počtom svedkov, ktorí písomným vyhlásením dosvedčia, že ide o prejav poslednej vôle poručiteľa.

5,99 €
1

Listina o vydedení

Potomkovia poručiteľa patria do kategórie „neopomenuteľných" dedičov. Poručiteľ môže platne vydediť potomka iba z dôvodov taxatívne špecifikovaných v ustanovení § 496a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Aby poručiteľ svojím právnym úkonom zabránil dedeniu zo zákona tomu dedičovi, ktorého nemôže opomenúť, pretože sa dopustil konania, ktoré predpokladá Občiansky zákonník ako dôvod vydedenia, musí tak urobiť na samostatnej listine o vydedení.

5,99 €
1

Alografný závet

Závet, alebo testament je písomný právny úkon pre prípad smrti fyzickej osoby, v ktorom táto osoba - poručiteľ ustanoví svojich dedičov, poprípade určí ich podiely, alebo vecné práva, ktoré im majú pripadnúť. Tento fomulár predstavuje tzv. alografný závet, to je závet spísaný poručiteľom inak ako vlastnou rukou, v tomto prípade na počítači. Alografný závet musí byť podpísaný pred zákonom stanoveným počtom svedkov, ktorí písomným vyhlásením dosvedčia, že ide o prejav poslednej vôle poručiteľa.

2,99 €
1

Čo o nás hovoria

reference

Jednoduché, prehľadné a hlavne užitočné.

Ing. arch. Igor Skýpala, ATELIER AA S.R.O.
reference

Perfektná aplikácia, použiteľná aj pre advokáciu.

Mgr. Slavomír Slávik, advokát, SLAVIK ATTORNEYS