Zmluva o preprave nákladu

Zmluvou o preprave nákladu vzniká odosielateľovi právo, aby mu dopravca za prepravné zásielku prepravil do určeného miesta a vydal ju určenému príjemcovi. Predmetom tejto zmluvy môže byť akýkoľvek druh prepravy nákladu - cestná, železničná, lodná atď. Zmluva, ktorú Vám ponúkame v kategórii "Osobné" je zmluvou podľa Občianskeho zákonníka, takže prioritne upravuje vzťahy medzi dvoma nepodnikateľmi, prípadne nepodnikateľom a podnikateľom. Ak by mal byť odosielateľom nákladu jeho príjemcom tiež podnikateľ, na zmluvu o preprave nákladu bude potrebné aplikovať ustanovenia Obchodného zákonníka a teda Zmluvu o preprave veci, ktorú nájdete v kategórii "Firemné". 

Ponúkaná zmluva poskytuje úpravu základných právnych vzťahov medzi odosielateľom a dopravcom, prípadne aj príjemcom nákladu - zásielky, pričom umožňuje voľbu medzi viacerými v praxi často sa vyskytujúcimi variáciami zmluvnej úpravy.

Podľa kategórií

Najnovšie články

kviz Výkon inej zárobkovej činnosti popri zamestnaní Prevod podielu na pozemkoch v pozemkovom spoločenstve Formuláre obchodné registra pre podania v elektronickej podobe Kúpa nehnuteľností

Podľa tagov

pracovný pomer (2) splnomocnenie (2) bezpodielové spoluvlastníctvo (1) BSM (1) darovanie veci (1) dohoda o pracovnej činnosti (1) dohoda o brigádnickej práci študentov (1) dohoda o vykonaní práce (1) exekúcia (1) kúpa auta (1) kúpa hnuteľnej veci (1) majetok (1) manželstvo (1) obchodný register (1) obstaranie predaja veci (1) podiel (1) pozemkové spoločenstvo (1) predaj (1) preprava nákladu (1) rezervácia (1) rezervácia veci (1) rodina (1) skladovanie veci (1) tehotná dojčiaca matka (1) testament (1) uschovanie veci (1) vydedenie (1) vysporiadanie BSM (1) zabezpečenie záväzku (1) zamestnanie (1) zamestnanie dohody (1) závet (1) zavkladovanie prevodu (1) zavkladovanie vecného bremena (1)

Podľa štátu

Zobrazovať sa budú blogy, ktoré sa riadia právnym poriadkom platným na území vybraného štátu. Je možné vybrať oba štáty súčastne.