Najčastejšie otázky

Obsah:

Čo je elegaldocs?

Elegaldocs je internetová aplikácia, prostredníctvom ktorej si môže ktokoľvek vytvoriť relevantné právne dokumenty (zmluvy, podania, návrhy, vyhlásenia a pod.) rýchlo a lacno. Elegaldocs Vám umožňuje vynechať z procesu vytvárania právnych dokumentov advokáta alebo notára a pritom nebyť ponechaný napospas „dobrým radám“ známeho, alebo „overeným“ statickým vzorom dokumentov na internete, ktorých autorstvo a kvalita je pochybná. Elegaldocs Vám ponúka sofistikovaný interaktívny systém, ktorý Vás zrozumiteľným vysvetľovaním a intuitívnymi otázkami prevedie procesom vytvorenia právneho dokumentu plne vyhovujúcemu Vaším požiadavkám, navyše za cenu, ktorá je len zlomkom odmeny, ktorú by ste zaplatili advokátovi, alebo notárovi za vypracovanie rovnakého dokumentu. Potrebné dokumenty môžete vytvárať kedykoľvek a kdekoľvek, vďaka čomu ušetríte čas, ktorý môžete investovať do rozvoja svojej rodiny, biznisu alebo iných Vašich záujmov. Náš tím je tvorený odborníkmi, ktorí sa špecializujú na všetky relevantné právne odvetvia, a ktorých hlavnou úlohou je poskytnúť Vám vždy aktuálny a neustále rozširovaný systém tvorby právnych dokumentov.  

Naspäť

Ako to funguje?

Vytváranie dokumentov  je realizované metódou kladenia otázok a odpovedí. Elegaldocs užívateľovi kladie otázky, následne analyzuje odpovede a podľa ich záverov vygeneruje dokument, ktorý je šitý na jeho mieru. Každý vygenerovaný dokument je tak unikátny a odráža momentálne potreby užívateľa.

Naspäť

Ako nájdem formulár, ktorý potrebujem?

Formuláre na vytváranie dokumentov je možné hypertextovo vyhľadávať prostredníctvom poľa Vyhľadávanie. Ak užívateľ pozná aspoň časť názvu dokumentu, ktorý hodlá vytvoriť, postačí mu zadať túto časť do vyhľadávacieho poľa a elegaldocs mu ponúkne formuláre, ktoré najviac zodpovedajú zadanému názvu. Formuláre je ďalej možné vyhľadávať prostredníctvom právnej alebo vecnej oblasti, ktorej sa týkajú. Formuláre sú rozčlenené do kategórií podľa ich zamerania. Existujú dve hlavné kategórie Firemne dokumenty a Osobné dokumenty. V rámci týchto dvoch kategórií sú ďalšie pod kategórie, ktoré bližšie špecifikujú zameranie toho, ktorého dokumentu. Jeden formulár môže byť zaradený do niekoľkých kategórií. Názvy kategórií je možné zadávať do vyhľadávacieho poľa portálu.

Naspäť

Môžem vytvoriť aj iný, ako právny dokument?

Áno, hoci je elegaldocs prioritne zameraný na vytváranie právnych dokumentov, portál umožňuje aj vytvorenie iných typov dokumentov. Takto možno prostredníctvom elegaldocs vytvárať napr. vizuálne príťažlivé životopisy, alebo efektné podnikateľské plány.

Naspäť

Ako vytvorím svoj dokument?

V prvom rade vyhľadajte formulár prostredníctvom ktorého hodláte vytvoriť potrebný dokument. Ak formulár vyhľadávate za pomoci poľa Vyhľadávanie, tak ste automaticky nasmerovaný na proces vypĺňania. V prípade, že formulár vyhľadávate prostredníctvom Kategórií, tak stlačte červené tlačidlo Vyplniť. Následne budete nasmerovaný na proces vypĺňania. V rámci procesu vypĺňania odpovedáte na otázky, ktoré Vám elegaldocs kladie. Nápoveda ku každej otázke sa nachádza v ľavom stĺpci a príklad na odpovede v pravom stĺpci. Elegaldocs dokáže zistiť nesprávny spôsob odpovede a užívateľa upozorniť na potrebu jej zmeny.  Takto je zabezpečená adekvátnosť odpovedí a následná správnosť vygenerovaného dokumentu. V priebehu procesu vypĺňania môže používateľ za pomoci Náhľadu skontrolovať záverečnú podobu dokumentu, alebo čiastočne vyplnený dokument môže uložiť a k jeho vypĺňaniu sa vrátiť neskôr.

Naspäť

Ako zistím, ktorý dokument je zadarmo?

Dokumenty, ktoré sú zadarmo sú zaradené do kategórie Dokumenty zadarmo-osobné, alebo Dokumenty zadarmo-firemné. Dokumenty zadarmo majú ďalej jednotkovú cenu stanovenú na úrovni 0 Eur. Zároveň pred generovaním dokumentu z vytvoreného formulára nie je užívateľ presmerovaný na platobnú bránu portálu.

Naspäť

Ako zaplatím vytvorený dokument?

Elegaldocs v súčasnosti podporuje úhradu prostredníctvom platobnej karty cez platobnú bránu GP webpay. GP webpay spĺňa najprísnejšie bezpečnostné požiadavky MasterCard SecureCode a Verified by VISA, definované kartovými asociáciami MasterCard a VISA. Tieto štandardy sú označované ako 3D Secure a zaručujú maximálnu bezpečnosť platieb. Dokumenty je možné zaplatiť buď jednorázovou platbou za každý vygenerovaný dokument, alebo kúpou časovo obmedzeného balíčka umožňujúceho prístup k všetkým dokumentom elegaldocs. Pri realizácii platieb zadáte Vaše fakturačné údaje - tieto budú použité pri generovaní faktúry. Po kliknutí na tlačidlo Zaplatiť budete presmerovaný na platobnú bránu GP webpay. Tam vykonáte platbu prostredníctvom platobnej karty. Presmerovanie z platobnej brány je automatické, nestláčajte prosím tlačidlo Späť vo Vašom prehliadači. Po vykonaní platby bude Váš balíček okamžite k dispozícií. Faktúra bude vygenerovaná okamžite po realizácii platby. Prehľad o svojich úhradách získate stlačením tlačidla Platby. Prehľad o predplatených balíčkoch a doby trvania predplatenia prostredníctvom tlačidla Predplatné. V rámci oboch rozhraní máte prístup aj k vygenerovaným faktúram, ktoré si môžete opakovane stiahnuť pre účtovné potreby.

Naspäť

Aký formát má vytvorený dokument?

Základný formát vygenerovaného dokumentu je .DOCX.  Tento formát súboru je určený pre ukladanie dát dokumentu vytvoreného v textovom editore. Jedná sa o formát špecifikácie Office Open XML. Súbory DOCX sú používané v kancelárskom balíku Microsoft Office 2007 a vyššie od spoločnosti  Microsoft. Vygenerovaný dokument možno ďalej stiahnuť vo formátoch .ODF, .RTF a .PDF. Súbory formátu .ODF sú používané napr. v bezplatnom kancelárskom balíku LibreOffice, alebo OpenOffice.

Naspäť

Môžem zmeniť formát vytvoreného dokumentu?

Áno, formát vygenerovaného dokumentu je možné zmeniť a to aj opakovane. Kliknite na tlačidlo Dokumenty. Následne na stránke Vaše dokumenty vyhľadajte požadovaný dokument. Kliknite na pravú časť tlačidla Dokument s troma bodkami a v kontextovom menu, ktoré sa Vám otvorí zvoľte požadovaný formát dokumentu. Po jeho stlačení sa požadovaný formát dokumentu stiahne na do Vášho počítača.

Naspäť

Môžem upraviť vytvorený dokument v textovom editore?

Áno, všetky formáty vygenerovaného dokumentu, ktoré elegaldocs podporuje sú v súčasnosti editovateľné v bežných kancelárskych balíkoch. Staršie textové editory budú zrejme podporovať iba formát .RTF. Dokumenty, ktoré prostredníctvom elegaldocs vytvoríte môžete z portálu stiahnuť a následne ich podľa svojich požiadaviek upravovať v akomkoľvek textovom editore podporujúcom formáty .DOCX, .ODF, .RTF alebo .PDF.

Naspäť

Musím byť registrovaný, ak chcem elegaldocs použiť?

Na používanie aplikácie elegaldocs sa registrácia a prihlásenie nevyžaduje.  Akýkoľvek a to aj neregistrovaný a neprihlásený užívateľ môže čítať právne blogy, vyhľadávať formuláre, vyplňovať ich, a zobrazovať náhľad generovaných dokumentov. Iba prihlásený užívateľ môže však vytvorený dokument vygenerovať. Neregistrovanému užívateľovi je tak umožnené otestovať, či aplikácia elegaldocs spĺňa jeho požiadavky a či je pre jeho potreby dostatočná. Ak takýto užívateľ dospeje k pozitívnemu záveru, môže sa jednoduchým spôsobom prostredníctvom emailovej adresy a hesla zaregistrovať.

Naspäť

Prečo je registrácia výhodná?

Iba zaregistrovaný a prihlásený užívateľ môže ukladať vytvárané formuláre, generovať dokumenty a opakovane používať dáta z už vygenerovaných dokumentov do nových formulárov. Zároveň môže opakovane sťahovať vygenerované dokumenty, meniť ich formát, generovať dokumenty zadarmo, a spravovať vygenerované faktúry a platobné informácie. Dokumenty, ktoré vygenerujete sú Vaše a môžete ich opakovane sťahovať bezplatne až kým sa nerozhodnete ich zmazať.

Naspäť

Ako sa zaregistrujem?

Registrácie je jednoduchá. Stačí aby ste uviedli svoju emailovu adresu, zvolili heslo a potvrdili Váš súhlas s podmienkami a pravidlami používania elegaldocs.

Naspäť

Môžem použiť údaje z už vytvoreného dokumentu na generovanie iného dokumentu?

Áno, je to možné. Prostredníctvom elegaldocs je v súčasnosti možné začať editáciu rovnakého formuláru s pred-vyplnenými zadanými hodnotami. Využijete to, ak chcete v novom dokumente zmeniť iba niektoré údaje. Na uvedený postup najprv vyhľadajte dokument, ktorý ste už vygenerovali a chcete opakovane použiť údaje z procesu jeho vypĺňania. Stlačte tlačidlo Dokumenty, nájdite požadovaný dokument a stlačte tlačidlo Kopírovať. Následne budete presmerovaný na nový proces vypĺňania, ktorý bude zavŕšený vygenerovaním nového dokumentu. V prípade ak je formulár spoplatnený budete vyzvaný na úhradu nového dokumentu. Elegaldocs zároveň umožňuje prenos údajov medzi uloženými formulármi, či vygenerovanými dokumentami a formulármi, ktoré aktuálne vypĺňate. Ak ste sa rozhodli importovať použité údaje do nového formulára kliknite na ikonu pera a v otvorenom okne vyhľadajte údaje, ktoré potrebujete doplniť. 

Naspäť

Ako sú chránené moje osobné údaje ?

V rámci elegaldocs sú spracúvané Vaše registračné a fakturačné údaje. Tieto informácie nám umožňujú Vašu identifikáciu za účelom poskytnutia Vášho prístupu do systému elegaldocs a realizáciu platieb za jeho používanie. Elegaldocs ďalej využíva cookies alebo iné technológie sledovania Vašej činnosti na portály za účelom zjednodušenia a zrýchlenia Vášho prístupu k portálu. Tieto technológie môžu zaznamenávať informácie o internetových doménach, verziách webových prehliadačov a názvoch počítačov, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu do systému elegaldocs. Celá komunikácia medzi Vami a elegaldocs je šifrovaná  SSL certifikátom. SSL certifikát je šifrovací kľúč, ktorým sú chránené dáta proti zneužitiu tretími osobami. Táto funkcia zaisťuje, že medzi Vaším počítačom a elegaldocs nemôže dôjsť k neoprávnenému zachyteniu či pozmeneniu prenášaných dát (napríklad prihlasovacie mená a heslá, čísla platobných kariet a ďalšie dôverné informácie).

Naspäť

Je elegaldocs právne zodpovedný za správnosť dokumentov?

Poskytovateľ služby elegaldocs nie je advokátom a nie je oprávnený na zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajobu v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správu majetku klientov a ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci. Elegaldocs nepredstavuje náhradu za činnosť advokáta. Z uvedeného dôvodu prevádzkovateľ elegaldocs nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnosťou informácií uvedených na webovej stránke https://elegaldocs.sk, alebo použitým elektronického obsahu vygenerovaného prostredníctvom elegaldocs. Rovnako nezodpovedá za škodu spôsobenú nesprávnosťou obsahu uvedenou na webových stránkach na ktoré  aplikácia odkazuje.

Naspäť

 

 

Podľa kategórií

Najnovšie články

kviz Výkon inej zárobkovej činnosti popri zamestnaní Prevod podielu na pozemkoch v pozemkovom spoločenstve Formuláre obchodné registra pre podania v elektronickej podobe Kúpa nehnuteľností

Podľa tagov

pracovný pomer (2) splnomocnenie (2) bezpodielové spoluvlastníctvo (1) BSM (1) darovanie veci (1) dohoda o pracovnej činnosti (1) dohoda o brigádnickej práci študentov (1) dohoda o vykonaní práce (1) exekúcia (1) kúpa auta (1) kúpa hnuteľnej veci (1) majetok (1) manželstvo (1) obchodný register (1) obstaranie predaja veci (1) podiel (1) pozemkové spoločenstvo (1) predaj (1) preprava nákladu (1) rezervácia (1) rezervácia veci (1) rodina (1) skladovanie veci (1) tehotná dojčiaca matka (1) testament (1) uschovanie veci (1) vydedenie (1) vysporiadanie BSM (1) zabezpečenie záväzku (1) zamestnanie (1) zamestnanie dohody (1) závet (1) zavkladovanie prevodu (1) zavkladovanie vecného bremena (1)

Podľa štátu

Zobrazovať sa budú blogy, ktoré sa riadia právnym poriadkom platným na území vybraného štátu. Je možné vybrať oba štáty súčastne.