Návrh na vklad doživotného užívania nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností

Práva k nehnuteľnostiam zo zmlúv sa zapisujú do katastra vkladom. Zmluva o zriadení práva doživotného užívania nehnuteľnosti nadobúda právne účinky až rozhodnutím príslušného Okresného úradu, katastrálny odbor a povolení vkladu do katastra. Tzn. že právo doživotného užívania ako vecné bremeno vzniká až po rozhodnutí katastrálneho odboru o návrhu na vklad do katastra. Tento formulár slúži na vypracovanie návrhu na vklad práva doživotného užívania nehnuteľnosti.  Ak ste zmluvu, na základe ktorej má byť vklad vykonaný vypracovali prostrednítvom portálu Elegadocs a ste prihlásený ako používateľ, použite ovládač "predvyplniť", ktorý Vám formulár vyplní údajmi zo zmluvy a tým ušetríte čas. 

Súvisiace formuláre: zmluva o zriadení práva doživotného užívania nehnuteľnosti.

1,99 €
1
10 minút

Rýchlosť

Dokument s Vašimi údajmi získate na stiahnutie už behom niekoľkých minút vo formáte docx, pdf, rtf alebo odt

Spoľahlivosť

Naše formuláre sú vytvárané právnymi profesionálmi podľa najnovších vyhlášok a zákonov

Jednoduchá platba

Rýchla a bezpečná platba prostredníctvom Vašej platobnej karty cez platobnú bránu webpay

Čo o nás hovoria

reference

Jednoduché, prehľadné a hlavne užitočné.

Ing. arch. Igor Skýpala, ATELIER AA S.R.O.
reference

Perfektná aplikácia, použiteľná aj pre advokáciu.

Mgr. Slavomír Slávik, advokát, SLAVIK ATTORNEYS