Test alfa

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje odovzdať kupujúcemu do vlastníctva predmet kúpy a kupujúci sa zaväzuje prevziať predmet kúpy a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu. Účelom kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti z predávajúceho na kupujúceho. Predmetom kúpnej zmluvy podľa tohto formulára je akákoľvek nehnuteľnosť
0,00 €
0
0 minút

Rýchlosť

Dokument s Vašimi údajmi získate na stiahnutie už behom niekoľkých minút vo formáte docx, pdf, rtf alebo odt

Spoľahlivosť

Naše formuláre sú vytvárané právnymi profesionálmi podľa najnovších vyhlášok a zákonov

Uchovanie dát

Vygenerovaný dokument máte uložený pod Vašim účtom a môžete si ho kedykoľvek stiahnuť