Návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností

Práva k nehnuteľnostiam zo zmlúv sa zapisujú do katastra vkladom. Záložné právo k nehnuteľnosti (rodinnému domu, bytu, nebytovému priestorupozemku, inej budove) nadobúda právne účinky až rozhodnutím príslušného Okresného úradu, katastrálny odbor a povolení vkladu záložného práva do katastra. Tzn. že záložné právo vzniká až po rozhodnutí katastrálneho odboru o návrhu na vklad do katastra. Tento formulár slúži na vypracovanie návrhu na vklad záložného práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností na základe záložnej zmluvy. Ak ste zmluvu, na základe ktorej má byť vklad vykonaný vypracovali prostrednítvom portálu Elegadocs a ste prihlásený ako používateľ, použite ovládač "predvyplniť", ktorý Vám formulár vyplní údajmi zo zmluvy a tým ušetríte čas. 

Súvisiace formuláre: záložná zmluva na rodinný dom, byt, pozemok, inú budovunebytový priestor a zmluva o pôžičke so zálohou nehnuteľnosti.

1,99 €
1
10 minút

Rýchlosť

Dokument s Vašimi údajmi získate na stiahnutie už behom niekoľkých minút vo formáte docx, pdf, rtf alebo odt

Spoľahlivosť

Naše formuláre sú vytvárané právnymi profesionálmi podľa najnovších vyhlášok a zákonov

Jednoduchá platba

Rýchla a bezpečná platba prostredníctvom Vašej platobnej karty cez platobnú bránu webpay

Čo o nás hovoria

reference

Perfektná aplikácia, použiteľná aj pre advokáciu.

Mgr. Slavomír Slávik, advokát, SLAVIK ATTORNEYS
reference

Zrozumiteľné, rýchle, účelné, voľbu neľutujem.

Dopsta, s.r.o.