Dedičstvo

Smrť v rodine je jednou z najstresujúcejších udalostí v živote človeka. Okrem negatívnych citových dopadov je s ňou spojený komplikovaný proces vysporiadania majetku nebohej osoby, dedičské konanie. V rámci kategórie dedičstvo nájdete súbor dokumentov, ktoré Vám pomôžu absolvovať tento neľahký proces.