Alografný závet

Závet, alebo testament je písomný právny úkon pre prípad smrti fyzickej osoby, v ktorom táto osoba - poručiteľ ustanoví svojich dedičov, poprípade určí ich podiely, alebo vecné práva, ktoré im majú pripadnúť. Tento fomulár predstavuje tzv. alografný závet, to je závet spísaný poručiteľom inak ako vlastnou rukou, v tomto prípade na počítači. Alografný závet musí byť podpísaný pred zákonom stanoveným počtom svedkov, ktorí písomným vyhlásením dosvedčia, že ide o prejav poslednej vôle poručiteľa.

2,99 €
1
15 minút

Rýchlosť

Dokument s Vašimi údajmi získate na stiahnutie už behom niekoľkých minút vo formáte docx, pdf, rtf alebo odt

Spoľahlivosť

Naše formuláre sú vytvárané právnymi profesionálmi podľa najnovších vyhlášok a zákonov

Jednoduchá platba

Rýchla a bezpečná platba prostredníctvom Vašej platobnej karty cez platobnú bránu webpay

Čo o nás hovoria

reference

Jednoduché, prehľadné a hlavne užitočné.

Ing. arch. Igor Skýpala, ATELIER AA S.R.O.
reference

Zrozumiteľné, rýchle, účelné, voľbu neľutujem.

Dopsta, s.r.o.